December 1, 2016

TALIS 2013

0Aan de tweede cyclus van TALIS (TALIS 2013) hebben wereldwijd 33 landen deelgenomen. Dit onderzoek werd in Vlaanderen gecoördineerd vanuit het Instituut voor Onderwijs- en Informatiewetenschappen van de Universiteit Antwerpen, door de onderzoeksgroep EduBROn. In Vlaanderen namen 366 scholen met ruim 5800 leerkrachten deel aan TALIS 2013. Bij deze studie vielen de volgende resultaten op:

 • Het gemiddelde opleidingsniveau van leraren ligt in Vlaanderen lager dan in de andere landen. Het vereiste diploma voor een volledig gekwalificeerde start als leraar in het Vlaams lager onderwijs en in de eerste graad van het secundair onderwijs bevindt zich op het niveau van de professionele bachelor. Een professionele bachelor is dan ook het diplomaniveau dat we onder Vlaamse leraren het vaakst terugvinden als het hoogst behaalde: 93% in het lager onderwijs en 84% in de eerste graad secundair. TALIS 2013 toont (opnieuw) aan dat in vele andere onderwijssystemen een grote meerderheid van het onderwijzend personeel beschikt over een diploma op het niveau van master.
 • Naast een stevige basisopleiding en de aanvangsbegeleiding aan het begin van de loopbaan, is een voortdurende professionele ontwikkeling gedurende de verdere carrière cruciaal. In Vlaanderen geven heel wat leraren (in beide onderwijsniveaus bijna 90%) aan dat ze in de voorbije 12 maanden aan professionele ontwikkeling hebben gedaan. Het volgen van cursussen of workshops is in beide groepen duidelijk het populairst (van driekwart van de leraren in lager onderwijs tot bijna 80% in de eerste graad SO). Vlaanderen leunt hiermee aan bij de internationale gemiddelden. De meeste andere vormen van professionalisering komen in Vlaanderen echter minder vaak in beeld.
 • Wanneer gepeild wordt naar hun jobtevredenheid, zijn de Vlaamse leraren meestal positief over zowel de huidige werkomgeving als hun beroep in het algemeen. Dit beeld verandert wanneer de vraag wordt gesteld naar de mate waarin zij zich maatschappelijk gewaardeerd voelen. Niet eens de helft van de leraren (45%) is ervan overtuigd dat het lerarenberoep maatschappelijk gewaardeerd wordt. We dienen hierbij wel op te merken dat de Vlaamse resultaten op dit punt ver boven de internationale gemiddelden uitsteken. Enkel in Finland, waar men de traditie heeft zeer selectief te zijn in de lerarenopleiding en dit ook een masteropleiding betreft, geven de leraren beduidend vaker aan dat leraren op maatschappelijke waardering kunnen rekenen.
 • Een schoolleider combineert dagelijks een veelheid aan rollen: personeelszaken behartigen, het schoolbudget beheren, communiceren met ouders, etc. Het opnemen van onderwijskundig leiderschap is ongetwijfeld een belangrijk element in dit geheel, maar blijkt in Vlaanderen minder evident dan gemiddeld in de in TALIS opgenomen onderwijssystemen: taken die typisch zijn voor onderwijskundig leiderschap komen in Vlaanderen minder aan bod. Vooral in de eerste graad SO zien we een beduidend verschil met de meeste andere onderwijssystemen. Ook uit de rapportering van hun tijdsbesteding komt naar voor dat Vlaamse schoolleiders relatief wat minder tijd besteden aan taken die verband houden met lesgeven en het curriculum.

Deelnemende landen TALIS 2013

TALIS2013

Links TALIS 2013

 • Vlaamse resultaten

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/teaching-and-learning-international-survey-talis

 • Internationale rapport

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/talis-2013-results_9789264196261-en#.V_uVev6a3t4#page1

 • School Leadership for Learning Insights from TALIS 2013

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/school-leadership-for-learning_9789264258341-en#.V_ye8f6a3t4

 • Teaching Excellence through Professional Learning and Policy Reform

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/teaching-excellence-through-professional-learning-and-policy-reform_9789264252059-en#.V_yfbP6a3t4

 • Supporting Teacher Professionalism – Insights from TALIS 2013

http://www.oecd-ilibrary.org/education/supporting-teacher-professionalism_9789264248601-en

 • Immigrant Students at School: Easing the Journey Towards Integration.

http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/immigrant-students-at-school_9789264249509-en#.V_ybd_6a3t4

 • New Insights from TALIS 2013 – Teaching and Learning in Primary and Upper Secondary Education

http://www.oecd-ilibrary.org/education/new-insights-from-talis-2013_9789264226319-en

 • A Teachers’ Guide to TALIS 2013

http://www.oecd-ilibrary.org/education/a-teachers-guide-to-talis-2013_9789264216075-en