December 6, 2017

TALIS 2018

Het hoofdonderzoek van TALIS 2018 werd afgenomen tussen maart en april 2018. In Vlaanderen namen 177 scholen uit het lager onderwijs en 182 scholen uit de eerste graad secundair onderwijs deel. Met een totale responsgraad van 88,5 procent en 2665 deelnemende leraren in het lager onderwijs en 91 procent en 3120 deelnemende leraren in de eerste graad secundair onderwijs werd het veldwerk voor TALIS 2018 uitermate succesvol afgerond. Namens het hele TALIS team willen we alle deelnemende schoolleiders, schoolcoördinatoren maar vooral de leraren hiervoor hartelijk bedanken.

Het schoolfeedbackrapport
In juni 2019 kregen alle Vlaamse scholen die deel hebben genomen aan het TALIS 2018-onderzoek van ons een schoolfeedbackrapport waarin de resultaten van de school vergeleken worden met een algemeen Vlaams gemiddelde.


Het Vlaamse eindrapport

In juni 2019 wordt het eerste deel van het Vlaamse eindrapport van TALIS 2018 uitgebracht. In het Vlaamse rapport worden de resultaten voor het lager onderwijs met die van de eerste graad secundair onderwijs vergeleken. Daarnaast worden verschuivingen overheen de tijd geanalyseerd voor de thema’s die in de drie cycli aanwezig waren. Tot slot, worden de cijfers voor Vlaanderen gecontextualiseerd door ze te vergelijken met verschillende groepen van landen. Op basis van deze analyses worden gerichte beleidsaanbevelingen geformuleerd.
Het tweede deel van het Vlaamse rapport wordt vrijgegeven in maart 2020. In dit deel zullen onder meer thema’s als schoolleiderschap, welzijn, en de retentie van leraren en directeurs aan bod komen. Bovendien voorzien we wetenschappelijke artikels en verdiepende rapporten over lesgeven in heterogene omgevingen, de loopbaan van leraren, en de mentale gezondheid van leraren en directeurs.


Het internationaal rapport

In juni 2019 wordt het eerste deel van het internationale rapport gepubliceerd door de OECD. Het tweede luik van het internationale rapport wordt vrijgegeven in maart 2020.