December 1, 2016

Vooronderzoek TALIS 2018

screen-shot-2016-12-01-at-14-57-05Het vooronderzoek heeft als doel de bestaande vragenlijst te verfijnen en valideren. Voor de voorstudie werd in Vlaanderen een toevalssteekproef van 30 scholen uit het secundair onderwijs en 30 scholen uit het basisonderwijs getrokken. Binnen de deelnemende scholen trokken we opnieuw een aselecte steekproef van leraren (maximum 30).

Deze leraren –en hun schoolleiders- vormenden de focus van de bevraging en werden gevraagd tussen 06/03/2017 en 31/03/2017 een online vragenlijst in te vullen. In het totaal namen 300 leraren van de lagere scholen en bijna 450 leerkrachten uit de eerste graad secundair onderwijs deel. Het vooronderzoek werd succesvol afgerond, dankzij de inzet van directeurs, schoolcoördinatoren en participerende leraren.