June 19, 2019

Resultaten

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018 – Rapport Vlaanderen Volume I

Het TALIS 2018 onderzoek heeft een schat aan informatie verzameld over de arbeidsomstandigheden, de tijdsbesteding in de klas, het schoolklimaat, de intrede in het lerarenberoep, de jobtevredenheid, welzijn en de professionele ontwikkeling. Op 19 juni 2018 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd.

De hoge responsgraad laat toe een gedetailleerd beeld van de Vlaamse leraren en schoolleiders te beschrijven. In het rapport wordt nagegaan hoe Vlaanderen zich in vergelijkend perspectief voor een breed spectrum aan thema’s positioneert, welke evoluties zich over de tijd hebben voorgedaan en welke verschillen er zich tussen scholen en types leraren voordoen.

Hieronder kunt u het Vlaams rapport – Volume I, de algemene presentatie van de hoofdbevindingen en het internationale rapport vinden.

Rapport:  TALIS 2018 – Vlaanderen Volume I
Volume II van het rapport verschijnt in maart 2020.
Presentatie:  TALIS 2018 – Vlaanderen Volume I
Country notes Vlaanderen en andere regio’s/landen: http://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-country-notes.htm
Internationaal rapport Volume I:  http://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm

Meer informatie:
Prof. Dr. Filip Van Droogenbroeck (02/614.81.43 – National Program Manager)
Prof. Dr. Bram Spruyt (02/614.81.46 – Promotor-Woordvoerder)