June 19, 2019

Resultaten

Teaching And Learning International Survey (TALIS) 2018

Het TALIS 2018 onderzoek heeft een schat aan informatie verzameld over de arbeidsomstandigheden, de tijdsbesteding in de klas, het schoolklimaat, de intrede in het lerarenberoep, de jobtevredenheid, welzijn en de professionele ontwikkeling. Op 19 juni 2019 werden de eerste resultaten van de ‘Teaching and Learning International Survey’ (TALIS) gepubliceerd. Op 19 maart 2020 werd deel twee van het rapport vrijgegeven.

De hoge responsgraad laat toe een gedetailleerd beeld van de Vlaamse leraren en schoolleiders te beschrijven. In de rapporten wordt nagegaan hoe Vlaanderen zich in vergelijkend perspectief voor een breed spectrum aan thema’s positioneert, welke evoluties zich over de tijd hebben voorgedaan en welke verschillen er zich tussen scholen en types leraren voordoen.

Hieronder kunt u de Vlaamse rapporten, de algemene presentaties van de hoofdbevindingen, verdiepende rapporten, en de internationale rapporten vinden.

Rapport Volume I:  TALIS 2018 – Vlaanderen Volume I
Rapport Volume II: TALIS 2018 – Vlaanderen Volume II

Presentatie Volume I:  TALIS 2018 – Vlaanderen Volume I
Presentatie Volume II: TALIS 2018 – Vlaanderen Volume II

Verdiepend rapport: Mentale gezondheid
Verdiepend rapport: Diversiteit
Verdiepend rapport: Loopbanen

Wetenschappelijk artikel: Does the school context really matter for teacher burnout? (Educational Researcher)
Wetenschappelijk artikel: Teachers’ perceived societal appreciation: PISA outcomes predict whether teachers feel valued in society (International Journal of Educational Research)
Wetenschappelijk artikel: Early career teacher retention intention: Individual, school and country characteristics (Teaching and Teacher Education)


Country notes Vlaanderen en andere regio’s/landen: http://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-country-notes.htm
Internationaal rapport Volume I: http://www.oecd.org/education/talis/talis-2018-results-volume-i-1d0bc92a-en.htm
Internationaal rapport Volume II: http://www.oecd.org/education/talis-2018-results-volume-ii-19cf08df-en.htm

Meer informatie:
Prof. Dr. Filip Van Droogenbroeck (02/614.81.43 – National Program Manager)
Prof. Dr. Bram Spruyt (02/614.81.46 – Promotor-Woordvoerder)