December 1, 2016

Algemene info

screen-shot-2016-12-01-at-14-55-03
Wat is TALIS?

TALIS staat voor Teaching And Learning International Survey en is een initiatief van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO). TALIS is het enige internationaal vergelijkend onderzoek dat leraren en directeurs in de kijker plaatst. Om de 5 jaar belicht TALIS de werkomstandigheden en de omgeving waarin leraren lesgeven. Na 2008 en 2013 neemt Vlaanderen in 2018 voor de derde maal deel aan het TALIS onderzoek.

Kwaliteitsvol onderwijs staat of valt met de kwaliteit van leraren. Over leraren is echter nog relatief weinig geweten. TALIS wil deze lacune opvullen. De internationale vergelijking van verschillende onderwijssystemen geeft beleidsmakers waardevolle informatie om in kwaliteitsvol(ler) onderwijs te voorzien. TALIS is zowel voor leraren als voor schoolleiders een gelegenheid bij uitstek om invloed uit te oefenen op het onderwijsbeleid.

Welke thema's komen aan bod in TALIS?

In de TALIS-bevraging komen verschillende thema’s met betrekking tot het lerarenberoep aan bod:

  • De opleiding en de professionele ontwikkeling van leraren en de mate waarin dit ondersteund wordt vanuit de school.
  • Het schoolklimaat en de mate van inspraak van leraren op het schoolbeleid, de steun die wordt ervaren vanuit de school en mate van collegiale samenwerking.
  • De tijd die wordt besteed aan lesgebonden en niet-lesgebonden taken en werkbeleving.
  • De wijze waarop leraren en scholen omgaan met verschillen tussen leerlingen als het gaat om hun talenten, gedragingen en sociaal-culturele achtergrond.
  • De profielen van landen wat betreft de lespraktijken, activiteiten, nood tot professionele ontwikkelingen, opvattingen en attitudes, en variatie hierin overeenkomstig met leraren hun achtergrondkenmerken.
 • De mentale gezondheid en de factoren die daartoe bijdragen van leraren en schoolleiders.


Het belang van het onderzoek

Voor elk land – en ook voor Vlaanderen – worden per onderwijsniveau 200 scholen via een toevalsteekproef geselecteerd door het internationale consortium. Het is van groot belang dat deze geselecteerde scholen ook effectief deelnemen. Alleen dan kan het onderwijslandschap in Vlaanderen representatief worden weergegeven.

Het TALIS-onderzoek is relevant voor leerkrachten, uw school, de overheid en het internationaal-wetenschappelijke aspect:

  1. TALIS geeft leraren en schoolleiders de mogelijkheid zich uit te spreken over hun vak en hun school.
  1. Aan TALIS 2018 doen in Vlaanderen maar liefst 200 scholen in het lager secundair en 200 basisscholen mee. Doordat elke school een uniek schoolfeedbackrapport ontvangt kan u zien waar uw school zich binnen Vlaanderen situeert.
  1. Door deelname draagt u internationaal bij aan wetenschappelijk onderzoek . Nog altijd zijn er veel thema’s in het onderwijs die vragen om grondig onderzoek.
  1. Naast het verbeteren van uw eigen inzichten en de bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek is TALIS 2018 ook een belangrijke bron van informatie voor de overheid om hun beleid op te baseren.


TALIS Vlaanderen

DrukwerkDe derde cyclus van TALIS (TALIS 2018) wordt in Vlaanderen gecoördineerd door de onderzoeksgroep TOR, binnen de vakgroep sociologie aan de Vrije Universiteit Brussel. De bevraging wordt afgenomen bij leraren en hun directeur uit een selectie lagere scholen (ISCED1) en eerste graad secundair onderwijs (ISCED2). De vragenlijst zal online worden ingevuld tussen maart en mei 2018.TALIS internationaal

Het TALIS onderzoek wordt in meer dan 45 regio’s afgenomen. In de tabel hieronder kan u alle deelnemende landen aan TALIS 2018 zien.

Meer informatie over het internationale luik van TALIS kan u vinden op de website van de OECD.

Argentinië (Buenos Aires) Hongarije Roemenië
Australië IJsland Rusland
België (Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap) Israël Saoedi-Arabië
Brazilië Italië Singapore
Bulgarije Japan Slowakije
Canada (Alberta) Kazachstan Slovenië
Chili Kroatië Spanje
China (Shanghai) Letland Tsjechië
Chinees Taipei Litouwen Turkije
Colombia Mexico Verenigde Arabische Emiraten
Cyprus Malta Verenigd Koninkrijk (Engeland)
Denemarken Nieuw-Zeeland Verenigde Staten
Estland Nederland Vietnam
Finland Noorwegen Zuid-Afrika
Frankrijktd> Oostenrijk Zuid-Korea
Georgië Portugal Zweden


Download ook onze brochure